جدید بلاگ

به سايت خوش آمديد !


براي مشاهده مطلب اينجا را کليک کنيد

                                      

                                                                    ADS


قراردادراننده با شرکت
 
قراردادهای رایج در شرکت ها – قرارداد رانندگان استیجاری
farhadireza1291.blogfa.com/post/2
Translate this page
می باشد که در پایان مدت قرارداد با توافق طرفین و با رعایت تبصره زیر قابل تمدید خواهد بود . تبصره: شرکت فعالیت و اعتبار راننده را در مقاطع زمانی مختلف مورد …
نمونه قــرارداد اجاره خودرو با راننده – مشاوره حقوقی
https://mhtel.ir › نمونه قرارداد
Translate this page
نمونه قــرارداد اجاره خودرو با راننده. طرف اول این قرارداد مالک خودرو و پیمانکار که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود: آقاي ………………………………… فرزند …
[DOC]فسخ قرارداد – شهرداری اصفهان
isfahan.ir/Dorsapax/userfiles/file/sazmanha/…/rannde.docx
Translate this page
«توافقنامه شرکت با راننده سرویس مدارس » … مبلغ قرارداد بر اساس ليست مسيرها و مبلغ كرايه هر يك از دانش آموزان به همراه كميسيون مربوطه به صورت جداگانه و به عنوان …
[PDF]نمونه قرارداد ایاب و ذهاب مینی بوس – نیروگاه زاگرس کوثر
zkccpp.ir/sites/default/…/نمونه_قرارداد_ایاب_و_ذهاب_مینی_بوس.pdf
Translate this page
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه زاﮔﺮس ﮐﻮﺛﺮ (ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺧﺎص). ﻗﺮارداد … ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺮارداد ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از : اﻧﺠﺎم ﺳﺮوﯾﺲ اﯾﺎب و ذﻫﺎب ﭘﺮﺳﻨﻞ. ﻧﯿﺮوﮔﺎه. زاﮔﺮس ﮐﻮﺛﺮ. ﺑﺎ. ﻣﯿﻨﯽ ﺑﻮس. ﻣﺪل. 1387 …. ﭘﺮداﺧﺘﯽ راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺗﺎﯾﯿﺪ.
[DOC]نام و نام خانوادگی راننده: قرارداد شرکت به عنوان طراح و مالک نرم افزارهای …
https://redtaxi.ir/wp-content/uploads/2017/11/قرارداد-راننده.docx
Translate this page
۲-۱-کاربر با امضا قرارداد حاضر به شرکت اختیار می دهد هر زمان بنا به تشخیص خود، مبلغ قرارداد را تغییر دهد. در چنین فرضی، مبلغ جدید از طریق نرم افزارهای و پیامک …

 NS